Sri Anantha PadmanabhaSwamy, Kala Hanuman Temple

Sri Anantha PadmanabhaSwamy, Kala Hanuman Temple and Goshala.

Ananthagiri, Attapur

 

Sri Anantha PadmanabhaSwamy, Kala Hanuman Temple Ananthagiri, Attapur

 

 

1 Comment on Sri Anantha PadmanabhaSwamy, Kala Hanuman Temple

Comments are closed.